ปลั๊กไฟสำหรับติดตั้งบนรถพ่วงพร้อมความเป็นไปได้ไม่รู้จบ

ปลั๊กไฟ

 

สาเหตุหนึ่งที่แล็ปท็อปของคุณพกพาได้เป็นเพราะปลั๊กไฟ เมื่อคุณมีปลั๊กไฟพร้อมใช้งาน คุณสามารถชาร์จแล็ปท็อปของคุณให้เต็ม และทำให้สามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอก ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปลั๊กไฟเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ปลั๊กไฟสามารถรองรับแล็ปท็อปของคุณได้อย่างไร กระแสตรงเพื่อใช้งานแล็ปท็อปของคุณ อย่างไรก็ตาม ปลั๊กไฟของคุณจะเรียกว่าปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟกระแสสลับที่จ่ายให้กับยูนิตติดผนัง

เป็นกระแสตรงเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของแล็ปท็อปของคุณ การตรวจจับปลั๊กไฟที่มีปัญหา เมื่อปลั๊กไฟของเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ ปลั๊กไฟจะให้ประโยชน์ในการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่แล็ปท็อปของคุณอาจไม่ทำงานตามปกติแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟแล้วก็ตาม เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นเมื่ออแด็ปเตอร์เสีย คุณสามารถทำการทดสอบเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่ามีปัญหากับปลั๊กไฟหรือไม่ เมื่อคุณวางปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

ในทำนองเดียวกัน เมื่อปลั๊กไฟนี้เชื่อมต่ออปของคุณ ปลั๊กไฟก็เริ่มปรากฏขึ้นเช่นกัน หากไฟทั้งสองดวงนี้หรือดวงใดดวงหนึ่งไม่เรืองแสง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องลองออกกำลังกายกับยูนิตติดผนังอื่น หากอแด็ปเตอร์ไม่ทำงานที่นั่นเช่นกัน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทำงานได้ดีและแล็ปท็อปของคุณก็เช่นกัน คุณสามารถมั่นใจได้ว่า

จะมีปัญหากับหน่วยติดผนังเครื่องแรกของคุณ

หากมีปัญหากับแบตเตอรี่ของคุณอาจทำงานได้ตามปกติ ในกรณีนี้ ปลั๊กไฟของคุณไม่ควรมีปัญหาใดๆ ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องถอดแบตเตอรี่แล็ปท็อปออกและเปิดแล็ปท็อปโดยเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งพลังงานผ่านปลั๊กไฟ หากมีปัญหากับแบตเตอรี่ของคุณ แล็ปท็อปน่าจะทำงานได้ดี มิฉะนั้น คุณสามารถสรุปได้ว่าปลั๊กไฟของคุณมีปัญหา ปลั๊กไฟของคุณต้องได้รับการดูแลคุณไม่สามารถทำงานกับอะแดปเตอร์ที่ผิดพลาดได้

หากมีปัญหาบางอย่าง คุณอาจต้องเปลี่ยนทั้งหมดหรือซ่อมแซม ในการดูแลปลั๊กไฟของคุณให้ดี คุณต้องจำประเด็นเหล่านี้ สายไฟของปลั๊กไฟควรงอมากเกินไป เมื่องอมากเกินไป ความเสียหายอาจเกิดจากสายไฟภายในที่นำไปสู่การลัดวงจร อย่าให้ปลั๊กไฟสัมผัสกับน้ำ คุณต้องเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ให้ห่างจากแหล่งน้ำ สอบถามที่ https://168watt.com/